ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Яслена група

Екип на Яслена група

мед. сестри яслена група

Мариана Василева Бобчева

Нели Йорданова  Михайлова

 

Помощник възпитатели

Мария Иванова  Камжалова 

Надежда Александрова  Грънчарова