ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Прием

Нужните докумети за прием  ,бланки и заявление може да намерите в прикачени документи 

 Приемът в ДГ "Синчец" се осъществява целогодишно, при наличие на свободни места. 

     За новосформиращите се групи (яслена и първа) документи се приемат от януари до 31 май.   

 Приетите деца постъпват в детското заведение от 15 септември.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване

   Декларация за личните данни на детето и родителите

   Удостоверение за постоянен/настоящ адрес за детето, майката, бащата

                                                                                           

Документи се приемат в канцеларията на детската градина .

 

 Бланките за кандидатстване и за записване може да изтеглите 

от меню "за родителите", подменю "бланки и заявления".