ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

За нас

ДГ ”Синчец” е общинско детско заведение, което е създадено през 1970г.  Състои се от  две  приспособени сгради, ДГ,, Синчец“   бе преместена в приспособени помещения във ,,Временна детска градина  в двуетажна сграда на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ за една яслена   и една градинска група и за три градински групи.     

 Всяка от групите има занимални, спални ,санитарни помещения, но липсват зали за музикални, спортни изяви и занимания, малка зала за езиково обучение, кабинет на психолог, логопед,  които са заложени в новия проект за изграждане на детска градина. В детската градина са приспособени  площадки за игра за всяка група.