ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Екип

Красимира Георгиева  Узунова- Директор

висше - бакалавър    Първа специалност: Детски Учител - ПУ Пловдив 

специализация: Специална педагогика

висше - магистър      Втора специалност: Педагогика-езиково и литературно обучение в начален етап на среднообщообразовалелно училище    Педагог,начален учител     

ПКС IV    2019г.         ВТУ В.Търново       

ПКС V     2017г.         ДИУУ София           

ПКС III    2021г.         ВТУ В.Търново

ПКС II    2023г.          ВТУ В.Търново

 

Ани  Филева  Ангелова-старши учител

висше - бакалавър    Първа специалност: ПУП, спец.-Специална педагогика   детски учител - ПУ Пловдив

 

Анатолия Иванова  Семерджиева- учител

висше - магистър      Първа специалност: Химия и Физика ;Учител по химия ; Учител по Физика- ПУ Пловдив 

Преквалификация   ПНУП Педагог,детски учител и начален учител ПУ Пловдив

ПКС V           2021г. ПНУП            ПУ Пловдив

 ПКС IV         2022    ПНУП             ПУ Пловдив

 

Севджан Байрямова  Скендер- старши учител

висше - магистър      Първа специалност:  ПУП И НУП педагог ,детски учител и начален учител-  ПУ Пловдив 

висше - магистър      Втора специалност: образователен мениджмънт магистър по управление на образованието -ПУ Пловдив

ПКС V           2017г.        ДИУУ София           

ПКС IV          2019г.        ВТУ В.Търново       

ПКС III          2021г.         ВТУ В.Търново

ПКС II           2023г.         ВТУ В.Търново

  

Цветанка Василева Тошева- старши учител

висше - магистър  Първа специалност: Педагогическо взаимодействие в подготвителна група-подготвителен клас  Педагог,детски учител и начален учител

ПУ Пловдив

 ПКС IV          2019г.            ВТУ В.Търново       

ПКС V           2018г.             ДИУУ София

 ПКС III         2021г.             ВТУ В.Търново       

ПКС II           2023г.             ВТУ В.Търново

 

Павлина  Трифонова Станева- старши учител

висше - магистър      Първа специалност: ПУП, музикален ръководител ,детски учител  ПУ Пловдив

ПКС V           2017г.   ДИУУ София

 

Анни Димитрова  Лазова- старши учител

полувисше     Първа специалност:   детски учител    ИДУ Пазарджик

 

Наталия  Иванова Славова- старши учител

висше - магистър      Първа специалност: ПНУП  Педагог,детски учител и начален учител   ПУ Пловдив

ПКС IV          2019г.             ВТУ В.Търново       

ПКС V           2018г.             ДИУУ София           

ПКС III          2021г.             ВТУ В.Търново

ПКС II           2023г.             ВТУ В.Търново

 

Елена Георгиева Костадинова- старши учител

висше - бакалавър    Първа специалност:  ПУП  детски учител           ПУ Пловдив

ПКС IV          2019г.   ВТУ В.Търново       

ПКС V           2017г.   ДИУУ София           

ПКС III          2021г.    ВТУ В.Търново

ПКС II           2023г.    ВТУ В.Търново

 

Борислав Иванов Борисов-  учител музика

висше - магистър      Първа специалност: Педагогика на обучението по музика       Учител по музика            АМТИ Пловдив      

висше - бакалавър    Първа специалност: Педагогика на обучението по музика       Учител по музика в средно образователно училище и детска градина. Преподавател по народно пеене            АМТИ Пловдив       

висше - бакалавър    Първа специалност: Педагогика на обучението по музика - народно пеене              АМТИ Пловдив      

висше - магистър      Втора специалност: Изпълнителско изкуство-народно пеене  Учител по музика            АМТИ Пловдив

 

Стела Драганова  Матева-ЗАС

средно общо  Първа специалност:   средно училище    

Преквалификация нова професионална подготовка      пом.възпитател            ДИПКУ СЗ

 

Николина  Христова Дамянова -готвач

средно общо  Първа специалност: Механизатор   средно училищe      

Преквалификация (нова професионална подготовка)   Технология и производство на колинарни продукти специалност- Готвач           

 

Недялка Иванова Попова- помощник готвач

средно общо  Първа специалност:  готвач  средно училище

 

Олга Георгиева Спасова- Помощник- възпитател

средно общо  Първа специалност:             технолог        средно училище      

Преквалификация (нова професионална подготовка)   Пом.възпитател       ПУ Пловдив

 

Соня Георгиева  Иванова -Помощник- възпитател

средно общо  Първа специалност: средно училище     

Преквалификация (нова професионална подготовка)   Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на децата     

 

Валя Димитрова Василева -Помощник- възпитател

средно общо  Първа специалност: средно училище      

Преквалификация (нова професионална подготовка) Пом.възпитател        ПУ Пловдив

 

Миглена Йорданова  Кръстева- Помощник- възпитател

средно общо  Първа специалност: средно училище     

Преквалификация (нова професионална подготовка)  пом.възпитател            ДИПКУ СЗ

   

Мария Иванова  Камжалова -Помощник- възпитател

средно общо  Първа специалност:  Сервитьор     средно училище      

Преквалификация (нова професионална подготовка)  Пом.възпитател        ПУ Пловдив

 

  Надежда Александрова  Грънчарова- Помощник- възпитател

средно общо Първа специалност, специалност оператор в обувното производство

 Удостоверение за  професионална  квалификация помощник  възпитател

 

Мустафа Хюсеин Иса-работник поддръжка

средно общо  Първа специалност:  шлосер-монтьор       средно училище

 

Мариана Василева Бобчева- мед. сестра яслена група

висше - бакалавър    Първа специалност: лекар МУ Пловдив

Нели Йорданова  Михайлова- мед. сестра яслена група

бакалавър      Първа специалност: Административен и здравен мениджмънт  ПУ Пловдив

 Кериме Рамадан Мустафа -кабинетна мед. сестра по Наредба № 3