ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

История

ДГ ”Синчец” е общинско детско заведение, което е създадено през 1970г. Намира се в с. Браниполе ,Област Пловдив, Община ,,Родопи" Състои се от  две  приспособени сгради, ДГ,, Синчец“   бе преместена в приспособени помещения във ,,Временна детска градина  в двуетажна сграда на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ за една яслена   и една градинска група и за три градински групи.