ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Материална база

Групите са разположени във Временна детска градина  в двуетажна сграда на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ за една яслена   и една градинска група и за три градински групи до построяването на новата детска градина.       

През изминалата 2021/2022 година усилията на  педагогическия и медицински екип  бяха  насочени към осигуряване на равен достъп до познанието, възпитанието и образованието на всички деца. бе осигурена необходимата предметно – педагогическа среда за пълноценно протичане на образователно –възпитателната работа, съобразена с възрастовите и индивидуални особености на развитието на децата в предучилищна възраст и със съвременните тенденции за стимулиране на познавателно – творческата активност, формиране на основните компоненти на готовност за училище, въпреки плачевното състояние на сградите.

Независимо от промяната в начина на преподаване поради обявеното извънредно положение, във връзка с разпространението на КОВИД-19,усилията на екипа бяха насочени към създаване на подходяща атмосфера за активен, творчески процес за развитие на децата и задоволяване очакванията на родителите. Амбициите на целия екип са създаването на организация, съдействаща за това, децата да посещават детската градина с желание, да чувстват любовта и уважението на хората, които се грижат за тях.