ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Бланки и заявления

Прикачени документи

Заявление дейности над ДОС
Заявление за отписване от прием за учебна година
Заявление за постъпване в първи клас след завършена трета група
Уведомление за отсъствие на дете по уважителни или семейни причини
Заявление за отписване на дете от детска градина/детска ясла
Заявление детето да посещава детска градина за летните месеци
Заявление за осигуряване на допълнителна подкрепа
Заявление за Самостоятелна форма на обучение в ДГ
Декларация 2 за Самостоятелна форма на обучение в ДГ
Декларация 1 за Самостоятелна форма на обучение в ДГ
Самостоятелна форма на обучение в ДГ
Изисквания към мед. бележка
Отсъствие в извънредна епидемиологична обстановка
Мед. бележка при отсъствие на дете
Бързо известие при заразно заболяване
Характеристика на средата- необходим документ за прием на дете
Заявление извънредната епидемиологична обстановка.
Приложение 1 ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в детска градина на територията на ОБЩИНА „РОДОПИ“ – 2023г. г.