ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Дневен режим

Целодневна организация на педагогическо взаимодействие първа група

Целодневна организация на педагогическо взаимодействие втора група

Целодневна организация на педагогическо взаимодействие трета група

Целодневна организация на педагогическо взаимодействие четвърта група