ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

Полезно

Ваканции и неучебни дни за 2023 - 2024 учебна година

28.10.2023 г. - 01.11.2023 г. вкл. есенна ваканция

23.12.2023 г. - 02.01.2024 г. вкл. коледна ваканция

03.02.2024 г. - 05.02.2024 г. вкл. междусрочна ваканция

30.03.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл. пролетна ваканция