ДГ "Синчец"

Детска градина в с. Браниполе, общ. Родопи

За децата в ДГ "Синчец" - село Браниполе се грижат много добри професионалисти. Дейността в детската градина изцяло е подчинена на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и е ориентирана основно към детето и неговото благополучие.

Целта, към която се стреми екипът на детската градина е свързана с даване на равен шанс за духовно развитие, качествено обучение и възпитание на всяко дете.

Процесът на предучилищно образование и осигуряване готовността на децата за училище се организира и провежда въз основа на държавен образователен стандарт.

 

Актуални новини и събития